Dell Dimension E520 user manual download (Page 83 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 164
Ta ut og installere deler
83
VARSEL:
Ikke før ledninger over eller bak kortene. Hvis du legger ledninger over kortene, kan det føre til at du ikke
får lukket maskindekselet, eller til at utstyret blir skadet.
VARSEL:
Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til nettverksenheten og deretter til
datamaskinen.
12
Sett på plass maskindekselet, koble maskinen og enhetene til strømnettet og slå dem på.
13
Hvis du har installert et lydkort:
a
Start systemoppsett (se "System Setup-programmet" på side 115), velg
Audio Controller
(Lydkort)
og endre innstillingen til
Off
(Av).
b
Koble eksterne lydenheter til kontaktene på lydkortet. Ikke koble eksterne lydenheter til kontakter
for mikrofon/høyttaler/hodetelefon eller utgående linje på baksiden av maskinen.
14
Hvis du har installert et nettverkskort, og vil deaktivere det interne nettverkskortet:
a
Start systemoppsett (se "System Setup-programmet" på side 115), velg
Integrated NIC,
(Integert nettverkskort) og endre innstillingen til
Off
(Av).
b
Koble nettverkskabelen til kontakten på det nye nettverkskortet. Ikke koble nettverkskabelen til
kontakten på det interne nettverkskortet på baksiden av maskinen.
15
Installer eventuelle drivere som beskrevet i dokumentasjonen for kortet.
1
kortfeste
2
kortholdermekanisme
3
utløsertapper (2)
1
3
2
Sample
This manual is suitable for devices