Dell Dimension E520 user manual download (Page 82 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 164
82
Ta ut og installere deler
9
Hvis du skal skifte ut et kort som allerede står i maskinen og du fjernet festemekanismen, kan du sette
inn festemekanismen på nytt.
10
Før du setter på plass kortholdermekanismen, må du passe på følgende:
At den øvre kanten på alle kortene og fyllbrakettene står jevnt med justeringskanten.
At hakket øverst på kortet eller fyllbraketten passer rundt justeringshullet.
11
Klikk kortholdermekanismen på plass og fest x16 PCI-kortet.
1
justeringskant
2
kortet satt helt inn
3
kortet ikke satt helt inn
4
justeringshull
5
brakett i sporet
6
braketten utenfor sporet
2
3
6
5
4
1
Sample
This manual is suitable for devices