Dell Dimension E520 user manual download (Page 81 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 164
Ta ut og installere deler
81
6
Gjør kortet klart for installering.
Les dokumentasjonen for kortet hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer kortet,
kobler det til maskinen og eventuelt tilpasser det til maskinen.
ADVARSEL!
Noen nettverkskort starter automatisk maskinen når de er koblet til et nettverk. Hvis du vil beskytte
deg mot elektrisk støt, må du koble maskinen fra strømnettet før du installerer kort.
7
Hvis du installerer kortet i x16-kortkontakten, plasserer du det slik at festeslissen er på linje med
festetappen og trekker forsiktig i den.
8
Sett kortet inn i kontakten og trykk det bestemt nedover. Pass på at kortet står helt på plass i sporet.
1
PCI Express x16-kort
2
festetapp
3
PCI Express x1-kort
4
PCI Express x1-kortspor
5
PCI Express x16 kortspor
1
5
3
4
2
Sample
This manual is suitable for devices