Dell Dimension E520 user manual download (Page 80 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 164
80
Ta ut og installere deler
Installere et PCI Express-kort
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Trykk forsiktig på utløsertappen for å vippe opp kortfestet. Fordi døren er festet, blir den stående i åpen
posisjon (se "Installere et PCI-kort" på side 76 for en illustrasjon av kortholderdøren).
3
Hvis datamaskinen inkluderer en kortholdermekanisme for å holde x16-kortet på plass fra toppen:
a
Sving mekanismen oppover og trykk forsiktig inn fra sidene for å løsne mekanismen fra de to
festeslissene som holder den festet.
b
Sett festemekanismen til side på et sikkert sted.
4
Hvis du installerer et nytt kort, må du fjerne fyllbraketten for å lage en åpning for kortsporet.
Deretter fortsetter du med trinn 5.
5
Hvis du skal skifte ut et kort som allerede står i maskinen, tar du ut kortet.
Om nødvendig kobler du fra eventuelle kabler som er festet til kortet. Hvis kortet inkluderer en
festemekanisme, fjern toppen av festemekanismen ved å trykke på tappen og dra opp på toppen. Dra
forsiktig ut festetappen, ta tak i de øverste hjørnene av kortet, og trekk det forsiktig ut av kontakten.
1
kortfeste
2
kortholdermekanisme
3
utløsertapper (2)
1
3
2
Sample
This manual is suitable for devices