Dell Dimension E520 user manual download (Page 78 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 164
78
Ta ut og installere deler
8
Lukk kortfestet ved å klikke det på plass.
VARSEL:
Ikke før ledninger over eller bak kortene. Hvis du legger ledninger over kortene, kan det føre til at du ikke
får lukket maskindekselet, eller til at utstyret blir skadet.
9
Koble til eventuelle ledninger som skal festes til kortet.
I dokumentasjonen for kortet finner du opplysninger om hvordan du kobler til ledninger.
VARSEL:
Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til nettverksenheten og deretter
til datamaskinen.
10
Sett på plass maskindekselet, koble maskinen og enhetene til strømnettet og slå dem på.
11
Hvis du har installert et lydkort:
a
Start systemoppsett (se "System Setup-programmet" på side 115), velg
Audio Controller
(Lydkort)
og endre innstillingen til
Off
(Av).
b
Koble eksterne lydenheter til kontaktene på lydkortet. Ikke koble eksterne lydenheter til kontakter
for mikrofon/høyttaler/hodetelefon eller utgående linje på baksiden av maskinen.
1
justeringshull
2
justeringskant
3
utløsertapp
4
kortfeste
1
2
4
3
Sample
This manual is suitable for devices