Dell Dimension E520 user manual download (Page 77 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 164
Ta ut og installere deler
77
6
Sett kortet inn i kontakten og trykk det bestemt nedover. Pass på at kortet står helt på plass i sporet.
7
Før du fester kortet helt, må du passe på følgende:
At den øvre kanten på alle kortene og fyllbrakettene står jevnt med justeringskanten.
At hakket øverst på kortet eller fyllbraketten passer rundt justeringshullet.
1
justeringskant
2
kortet satt helt inn
3
kortet ikke satt helt inn
4
justeringshull
5
brakett i sporet
6
braketten utenfor sporet
2
3
6
5
4
1
Sample
This manual is suitable for devices