Dell Dimension E520 user manual download (Page 75 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 164
Ta ut og installere deler
75
Kort
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
VARSEL:
Hvis du vil unngå skade på komponenter inne i maskinen, bør du lade ut din egen statiske elektrisitet før
du berører noen av de elektroniske komponentene i maskinen. Det kan du gjøre ved å berøre en umalt metalloverflate
på maskinkabinettet.
Dell™-maskinen har følgende spor for PCI- og PCI Express-kort:
To PCI-kortspor
Ett PCI Express x16-kortspor
Ett PCI Express x1-kortspor
PCI-kort
Datamaskinen din støtter to PCI-kort.
Hvis du skal installere eller skifte ut et kort, følg veiledningen nedenfor. Hvis du skal ta ut et PCI-kort,
men ikke sette inn et nytt, se "Fjerning av et PCI-kort" på side 79.
Hvis du skifter ut et kort, må du fjerne den gjeldende driveren fra operativsystemet.
Hvis du installerer eller bytter et PCI Express kort, se "Installere et PCI Express-kort" på side 80.
Sample
This manual is suitable for devices