Dell Dimension E520 user manual download (Page 74 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 164
74
Ta ut og installere deler
VARSEL:
Hvis du vil unngå å skade minnemodulen, bør du trykke den rett ned i kontakten med like stor kraft i
begge ender av modulen.
5
Sett modulen inn i kontakten til den klikker på plass.
Hvis du setter inn modulen på riktig måte, går festeklipsene i lås i utsparingene på hver ende av modulen.
6
Sett maskindekselet på plass.
VARSEL:
Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobler du først kabelen til nettverksenheten og deretter
til datamaskinen.
7
Koble maskinen og andre enheter til strømnettet, og slå dem på.
8
Høyreklikk på ikonet
Min datamaskin
og klikk deretter på
Egenskaper
.
9
Klikk på
Generelt
-kategorien.
10
Kontroller hvor mye minne (RAM) som vises for maskinen, for å bekrefte at minnet er installert
på riktig måte.
Ta ut minne
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
VARSEL:
Hvis du vil unngå skade på komponenter inne i maskinen, bør du lade ut din egen statiske elektrisitet før
du berører noen av de elektroniske komponentene i maskinen. Det kan du gjøre ved å berøre en umalt metalloverflate
på maskinkabinettet.
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Trykk festeklipsene i hver ende av minnemodulen utover.
3
Ta tak i modulen og trekk den oppover.
Hvis det er vanskelig å ta ut modulen, gynger du den forsiktig frem og tilbake for å løsne den fra kontakten.
Sample
This manual is suitable for devices