Dell Dimension E520 user manual download (Page 73 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 164
Ta ut og installere deler
73
Installere minne
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
VARSEL:
Hvis du vil unngå skade på komponenter inne i maskinen, bør du lade ut din egen statiske elektrisitet
før du berører noen av de elektroniske komponentene i maskinen. Det kan du gjøre ved å berøre en umalt
metalloverflate på maskinkabinettet.
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
2
Legg datamaskinen på siden slik at hovedkortet er på bunnen av datamaskinens innside.
3
Trykk festeklipsene i hver ende av minnemodulen utover.
4
Plasser hakket i bunnen av kontakten over tverrsporet i kontakten.
1
minnekontakten nærmest
prosessoren
2
festeklips (2)
3
kontakt
1
utsparing (2)
2
minnemodul
3
hakk
4
tverrspor
2
3
1
3
2
1
4
Sample
This manual is suitable for devices