Dell Dimension E520 user manual download (Page 72 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 164
72
Ta ut og installere deler
VARSEL:
Hvis du tar ut de opprinnelige minnemodulene fra maskinen under en minneoppgradering, må du ikke
blande dem med eventuelle nye moduler, selv ikke om de nye modulene er kjøpt fra Dell. Hvis mulig, bør du unngå
å sette en opprinnelig minnemodul i par med en ny minnemodul. Hvis du gjør dette, er det ikke sikkert at maskinen
starter som den skal. Du bør installere de opprinnelige minnemodulene i par i enten DIMM-kontakt 1 og 2 eller
DIMM-kontakt 3 og 4.
OBS!
Minne som er kjøpt fra Dell dekkes av maskingarantien.
Adressering av minne med 4 GB-konfigurasjoner
Din datamaskin støtter maksimalt 4 GB minne når du bruker fire DIMM-brikker på 1 GB. Nåværende
32-bits operativsystemer som Microsoft
®
Windows
®
XP, kan bare bruke et adresseområde på inntil 4 GB.
Imidlertid har operativsystemet mindre minne tilgjengelig enn det som er installert. Visse komponenter
i datamaskinen krever adresser i 4 GB-området. Adresseområde som er reservert for disse komponentene,
kan ikke brukes av datamaskinens minne
1
Kanal A: matchende par av minnemodulder
i kontakt DIMM_1 og DIMM_2
(hvite festeklips)
2
Kanal B: matchende par av
minnemodulder i kontakt DIMM_3
og DIMM_3 (svarte festeklips)
1
2
Sample
This manual is suitable for devices