Dell Dimension E520 user manual download (Page 71 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 164
Ta ut og installere deler
71
Minne
Du kan utvide datamaskinens minnekapasitet ved å installere minnemoduler på hovedkortet.
Maskinen støtter DDR2-minne. Flere opplysninger om hvilken minnetype som støttes av maskinen,
finner du i "Minne" på side 111.
DDR2-minneoversikt
DDR2-minnemoduler bør installeres i
parvise moduler med samme minnestørrelse, hastighet og teknologi
.
Hvis DDR2-minnemodulene ikke installeres i matchende par, vil maskinen fortsatt fungere, men med litt
lavere ytelse. Etiketten på modulen viser hvilken kapasitet den har.
OBS!
Installer alltid DDR2-minnemoduler i den rekkefølgen som er angitt på hovedkortet.
Anbefalte minnekonfigurasjoner er:
Et matchende par av minnemoduler installert i DIMM-kontakt 1 og 2
eller
Et matchende par av minnemoduler installert i DIMM-kontakt 1 og 2 og et annet matchende
par av minnemoduler installert i DIMM-kontakt 3 og 4
VARSEL:
Ikke installer ECC- eller bufrede minnemoduler. Kun ikke-bufret, ikke-ECC-minne er støttet.
Hvis du installerer blandede par av DDR2 533-MHz og DDR2 667-MHz-minnebrikker, fungerer
modulene på den laveste installerte hastigheten.
Pass på et du installerer en enkel minnemodul i DIMM-kontakt 1, kontakten nærmest prosessoren,
før du installerer en modul i den andre kontakten.
Sample
This manual is suitable for devices