Dell Dimension E520 user manual download (Page 7 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 164
Innhold
7
Batteri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
Skifte batteriet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
Sette på plass maskindekselet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
5
Vedlegg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
Spesifikasjoner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
System Setup-programmet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Oversikt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Starte System Setup
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
System Setup-alternativer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Boot Sequence
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Slette glemte passord
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
Slette CMOS-innstillinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
Rengjøre datamaskinen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Maskinen, tastaturet og skjermen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Mus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Diskettstasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
CDer og DVDer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Dell Technical Support Policy (kun USA)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Definisjon av "Dell-installert" programvare og utstyr
. . . . . . . . . . .
125
Definisjon av "tredjeparts" programvare og utstyr
. . . . . . . . . . . .
125
FCC-merknad (kun USA)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
FCC klasse B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
Kontakte Dell
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
Ordliste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Register
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Sample
This manual is suitable for devices