Dell Dimension E520 user manual download

For Devices:Dell Dimension E520
Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 164
Ta ut og installere deler
69
Innsiden av maskinen
ADVARSEL!
Før du begynner noen av prosedyrene i denne delen, følg sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning for
produktinformasjon
.
1
diskettstasjon
2
CD- eller DVD-stasjon
3
strømforsyning
4
hovedkort
5
harddisker
5
3
4
*1
2
*Finnes ikke på alle datamaskiner.
Sample