Dell Dimension E520 user manual download (Page 68 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 164
68
Ta ut og installere deler
4
Lokaliser de tre hengseltappene på datamaskinens nedre kant.
5
Ta tak i sidene på datamaskindekselet, og sving dekselet opp mens det er festet i de nedre hengslene.
6
Løsne dekselet fra hengselstappene og plasser dem på et sikkert sted.
1
dekselutløser
2
datamaskindeksel
3
baksiden av datamaskinen
4
nedre hengsler
2
1
3
4
Sample
This manual is suitable for devices