Dell Dimension E520 user manual download (Page 67 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 164
Ta ut og installere deler
67
Ta av maskindekselet
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
ADVARSEL!
Hvis du vil unngå elektriske støt, må du alltid koble maskinen fra stikkontakten før du åpner
dekselet.
1
Følg veiledningen i "Før du begynner" på side 61.
VARSEL:
Pass på at du har nok plass til å legge fra deg dekselet — minst 30 cm med skrivebordsplass.
VARSEL:
Pass på at du legger maskinen på en plan og beskyttet overflate, slik at verken maskinen eller overflaten
den ligger på, kan bli ripet opp.
2
Legg maskinen på siden slik at maskindekselet vender oppover.
3
Skyv dekselutløseren på øverste deksel bakover.
5
line-in-kontakt (linje
inn)
Bruk den blå linje-inn-kontakten for å koble til opptaks-/avspillingsenheter som
kassettspillere, CD-spiller eller videospiller.
På maskiner med nettverkskort bruker du kontakten på kortet.
6
line-out-kontakt (linje ut)
Bruk den grønne line-out-kontakten (tilgjengelig på datamaskiner med integrert
lyd) til å feste hodetelefoner og de fleste høyttalere med integrert forsterker.
På maskiner med nettverkskort bruker du kontakten på kortet.
7
mikrofon
Bruk den rosa kontakten for å koble til en PC-mikrofon og ta opp stemme eller
musikk for et lyd- eller telefonprogram.
På maskiner med nettverkskort bruker du mikrofonkontakten på kortet.
8
sidesurroundkontakt
Bruk sølvkontakten for å oppnå utvidet surroundlyd for datamaskiner med 7-1
høyttalere.
På maskiner med nettverkskort bruker du mikrofonkontakten på kortet.
9
senter/subwoofer-
kontakt
Bruk den gule kontakten til å feste en høyttaler til en LFE- (Low Frequency
Effects) lydkanal.
10
valgfri VGA-
skjermkontakt
Hvis skjermen har en VGA-kontakt, plugger du den inn i VGA-kontakten
på datamaskinen.
11
USB 2.0-kontakter (6)
Bruk USB-kontakten bak på maskinen til enheter som er koblet til over lengre tid,
for eksempel skrivere og tastaturet.
Det anbefales at du bruker USB-kontaktene foran på maskinen til enheter som
du kobler til i kortere perioder, for eksempel styrestikker eller digitalkameraer.
Sample
This manual is suitable for devices