Dell Dimension E520 user manual download (Page 66 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 164
66
Ta ut og installere deler
Bakpanelkontakter
1
2
8
7
3
4
5
6
10
11
9
1
koblingsintegritetlampe
Grønn — Det er god tilkobling mellom et 10-Mbps-nettverk og maskinen.
Oransje — Det er god tilkobling mellom et 100-Mbps-nettverk og maskinen.
Av — Datamaskinen finner ikke noen fysisk tilkobling til nettverket.
2
kontakt for nettverkskort
Hvis du vil koble maskinen til et nettverk eller til en bredbåndsenhet, kobler du
den ene enden av en nettverkskabel til en nettverkskontakt eller en bredbåndsenhet.
Koble den andre enden av nettverkskabelen til nettverkskortet på baksiden av
datamaskinen. Du hører et klikk når nettverkskabelen er koblet til på riktig måte.
OBS!
Pass på at du ikke kobler en telefonledning til nettverkskontakten.
På maskiner med nettverkskort, bruker du kontakten på kortet.
Vi anbefaler at du bruker kabler og kontakter av kategori 5 i nettverket. Hvis du må
bruke kategori 3-kabling, bruker du en nettverkshastighet på 10 Mbps for å sikre
pålitelig tilkobling.
3
lys for nettverksaktivitet
Gult blinkende lys når datamaskinen sender eller mottar nettverksdata. Høy
trafikkaktivitet på nettverket kan få lyset til å se ut som om det er fast "på".
4
surroundkontakt
Bruk den svarte surroundkontakten for å koble til høyttalere med
multikanalegenskaper.
Sample
This manual is suitable for devices