Dell Dimension E520 user manual download (Page 65 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 164
Ta ut og installere deler
65
Maskinen sett bakfra
1
spenningsvelger (ikke tilgjengelig
på alle maskiner)
Flere opplysninger finner du i sikkerhetsveiledningen i håndboken
Veiledning for produktinformasjon
.
2
strømkontakt
Sett inn strømledningen.
3
bakpanelkontakter
Plugg USB-, lyd- og andre enheter inn i riktig kontakt.
Se "Bakpanelkontakter" på side 66 for flere opplysninger.
4
kortspor
Kontakter for eventuelle installerte PCI- og PCI Express-kort.
1
3
4
2
Sample
This manual is suitable for devices