Dell Dimension E520 user manual download (Page 64 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 164
64
Ta ut og installere deler
6
mikrofonkontakt
Bruk mikrofonkontakten for å koble til en PC-mikrofon for å ta
opp stemme eller musikk for et lyd- eller telefonprogram.
På maskiner med nettverkskort bruker du mikrofonkontakten
på kortet.
7
kontakt for hodetelefon
Med hodetelefonkontakten kan du koble til hodetelefoner og
de fleste typer høyttalere.
8
diagnoselamper (4)
Bruk lampene for å feilsøke eventuelle maskinproblemer ved
hjelp av diagnosekodene. Flere opplysninger finner du under
"Diagnoselamper" på side 49.
9
aktivitetslampe for harddisk
Lampen for harddiskaktivitet lyser når maskinen leser data fra,
eller skriver data til, harddisken. Lampen kan også lyse når en
enhet som en CD-spiller er i bruk.
10
strømknapp
strømlys
Trykk på strømbryteren for å slå på maskinen. Lyset i midten av
denne knappen angir strømtilstanden. Se "Knapper og lamper"
på side 113 for flere opplysninger.
VARSEL:
Hvis du vil unngå tap av mister data, bør du ikke
bruke strømknappen for å slå av maskinen. I stedet slår du
av maskinen ved hjelp av operativsystemet.
11
USB 2.0-kontakter (2)
Bruk USB-kontaktene foran på maskinen til enheter som du
kobler til av og til, for eksempel digitalkameraer, eller til
oppstartbare USB-enheter (se "System Setup-alternativer"
på side 116 for flere opplysninger om hvordan du starter fra
en USB-enhet).
Vi anbefaler at du bruker USB-kontaktene bak på maskinen til
enheter som vanligvis er tilkoblet i lengre perioder, for
eksempel skrivere og tastatur.
12
luftespalter
Hvis du vil sikre tilstrekkelig kjøling, må du passe på at
luftespaltene ikke blokkeres.
VARSEL:
Pass på at det er minst fem centimeter fri plass
rundt alle luftespaltene.
VARSEL:
Hold området rundt luftespaltene rent og støvfritt
for å sørge for at datamaskinen har tilstrekkelig ventilasjon.
Bruk en tørr klut for å rengjøre området rundt luftespaltene
slik at du unngår å søle vann på datamaskinen.
Sample
This manual is suitable for devices