Dell Dimension E520 user manual download (Page 63 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 164
Ta ut og installere deler
63
Maskinen sett forfra
1
dekselutløser
Bruk denne utløseren når du skal ta av dekselet.
Se "Ta av maskindekselet" på side 67.
2
Plassering av servicemerke
Bruk servicemerket for å identifisere maskinen når du besøker
Dells nettsted for kundestøtte eller når du ringer Dells
kundestøtte.
3
Utløserknapp for CD
eller DVD
Trykk på knappen for å løse ut en plate fra CD- eller DVD-
stasjonen.
4
Aktivitetslampe for CD
eller DVD
Stasjonslampen lyser når maskinen leser data fra CD- eller
DVD-stasjonen.
5
FlexBay-stasjon
Kan inneholde en eventuell diskettstasjon eller en eventuell
mediekortleser. Opplysninger om hvordan du bruker
mediekortleseren finner du i "Bruke en mediekortleser
(tilleggsutstyr)" på side 20.
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sample
This manual is suitable for devices