Dell Dimension E520 user manual download (Page 60 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 164
60
Feilsøkingsverktøy
Sett inn CDen med operativsystemet.
Før du begynner
Hvis du vurderer å installere operativsystemet Windows XP på nytt for å rette opp et problem med en nylig
installert driver, bør du først prøve Windows XP Device Driver Rollback (se "Bruke Windows XP-funksjonen
for å gå tilbake til en tidligere driver" på side 54). Hvis tilbakerulling av enhetsdriver ikke løser problemet,
kan du bruke systemgjenoppretting til å returnere operativsystemet til tilstanden det hadde før du installerte
den nye enhetsdriveren (se "Bruk av Microsoft
Windows XP Systemgjenoppretting" på side 56).
VARSEL:
Før du utfører installasjonen, må du sikkerhetskopiere alle datafilene på den primære harddisken. For
konvensjonelle harddiskkonfigurasjoner er den primære harddisken den første stasjonen som identifiseres av
datamaskinen.
Hvis du skal installere Windows XP på nytt, trenger du følgende elementer:
Dells™
operativsystem
-CD
Dell Ressurs-CD
OBS!
Ressurs-CDen inneholder driverne som ble installert da datamaskinen ble satt sammen. Bruk Ressurs-CDen
til å laste eventuelle nødvendige drivere. Avhengig av regionen der du bestilte datamaskinen, eller hvor du bad om
CDene, er det ikke sikkert av CDen
Drivers and Utilities
(drivere og verktøy, også kjent som ressurs-CDen) og
operativsystem
-CDen leveres med systemet.
Installere Windows XP på nytt
Det kan ta 1 til to timer å fullføre ominstalleringen. Når du har installert operativsystemet på nytt,
må du også installere enhetsdriverne, virusprogrammet og annen programvare.
VARSEL:
CDen med
operativsystemet
gir mulighet for å installere Windows XP på nytt. Alternativene kan overskrive
filer og muligens påvirke program som er installert på harddisken. Derfor må du ikke installere Windows XP med
mindre en teknisk kundestøtteperson fra Dell sier at du må gjøre det.
1
Lagre og lukk alle åpne filer, og avslutt alle åpne programmer.
2
Sett inn CDen med
operativsystemet
. Klikk
Exit
(Avslutt) hvis du ser meldingen
Install Windows
XP (Installer Windows XP)
.
3
Start datamaskinen på nytt.
4
Trykk på <F12> umiddelbart når du ser DELL™-logoen.
Hvis operativsystemlogoen vises, vent til du ser Windows-skrivebordet, slå deretter av datamaskinen
og prøv på nytt.
5
Følg veiledningen på skjermen for å fullføre oppsettet.
Sample
This manual is suitable for devices