Dell Dimension E520 user manual download (Page 6 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 164
6
Innhold
Ta av maskindekselet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Innsiden av maskinen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Komponenter på hovedkortet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Minne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
DDR2-minneoversikt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Adressering av minne med 4 GB-konfigurasjoner
. . . . . . . . . . . . .
72
Installere minne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Ta ut minne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Kort
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
PCI-kort
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
PCI Express- kort
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Stasjonspanel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Ta av stasjonspanelet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Fjerne stasjonspanelinnstikket
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Skifte stasjonspanelinnstikket
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Skifte stasjonspanelet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Drives (Stasjoner)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Koble til stasjonsledninger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Grensesnittkontakter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Koble til og fra ledninger og kabler for disker og stasjoner
. . . . . . . .
90
Harddisk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Ta ut en harddisk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Installere en harddisk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Sette inn en ekstra harddisk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
Diskettstasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Ta ut en diskettstasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Installere en diskettstasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
mediekortleser
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Ta ut en mediekortleser
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Installere en mediekortleser
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
CD-/DVD-stasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
Ta ut en CD-/DVD-stasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
Installere en CD-/DVD-stasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
Sample
This manual is suitable for devices