Dell Dimension E520 user manual download (Page 59 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 164
Feilsøkingsverktøy
59
6
Når du blir bedt om det, klikker du på
Yes
(Ja).
Datamaskinen starter på nytt. Siden maskinen er tilbakestilt, vil du se de samme vinduene som da
du startet maskinen for første gang, for eksempel lisensavtalen for sluttbrukere.
7
Klikk på
Neste
.
Skjermen
System Restore
(Systemgjenoppretting) vises og datamaskinen starter på nytt.
8
Etter at datamaskinen har startet på nytt, klikker du
OK
.
Fjerne Dell PC Restore
VARSEL:
Hvis du fjerner Dell PC Restore fra harddisken, sletter du PC Restore-programmet for godt fra maskinen.
Etter at du har slettet Dell PC Restore, kan du ikke bruke programmet for å gjenopprette operativsystemet i
maskinen.
Med Dell PC Restore kan du gjenopprette harddisken til tilstanden den hadde da du kjøpte maskinen.
Vi anbefaler at du
ikke
sletter PC Restore fra maskinen, selv ikke for å få mer plass på harddisken. Hvis
du fjerner PC Restore fra harddisken, kan du ikke gjenopprette programmet, og du kan aldri mer bruke
PC Restore for å tilbakestille operativsystemet på maskinen til den opprinnelige tilstanden.
Slik fjerner du PC Restore:
1
Logg på maskinen som lokal administrator.
2
I Windows Utforsker går du til
c:\dell\utilities\DSR
.
3
Dobbeltklikk på filnavnet
DSRIRRemv2.exe
.
OBS!
Hvis du ikke er logget på som lokal administrator, får du melding om at du må gjøre det før du kan kjøre
programmet. Klikk på
Quit
(Avbryt) og logg på som lokal administrator.
OBS!
Hvis partisjonen for PC Restore ikke finnes på harddisken på maskinen, ser du en melding om at
partisjonen ikke ble funnet. Klikk på
Quit
(Avbryt). Det finnes ikke noen partisjon å slette.
4
Klikk på
OK
for å fjerne PC Restore-partisjonen fra harddisken.
5
Klikk på
Ja
for å bekrefte fjerningen.
PC Restore-partisjonen slettes og den frigjorte diskplassen legges til den ledige plassen på harddisken.
6
Høyreklikk på
Lokal disk (C)
i Windows Utforsker, klikk på
Egenskaper
og kontroller at verdien
for
Ledig plass
har økt.
7
Klikk på
Finish
(Fullfør) for å lukke vinduet
PC Restore Removal
.
8
Start datamaskinen på nytt.
Sample
This manual is suitable for devices