Dell Dimension E520 user manual download (Page 58 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 164
58
Feilsøkingsverktøy
Aktivere Systemgjenoppretting
Hvis du installerer Windows XP med mindre enn 200 MB ledig harddiskplass, blir Systemgjenoppretting
automatisk deaktivert. Slik ser du om Systemgjenoppretting er aktivert:
1
Klikk på
Start
-knappen og deretter på
Kontrollpanel
.
2
Klikk
Performance and Maintenance
(Ytelse og vedlikehold).
3
Klikk på
System
.
4
Klikk på kategorien
Systemgjenoppretting
.
5
Kontroller at det ikke er krysset av for
(Slå av systemgjenoppretting)
.
Bruke Dell PC Restore fra Symantec
VARSEL:
Dell PC Restore sletter alle data fra harddisken for godt, og fjerner eventuelle programmer eller drivere
du har installert etter at du har mottatt maskinen. Hvis mulig, sikkerhetskopierer du alle data før du bruker PC
Restore. Bruk PC Gjenoppretting bare hvis Systemgjenoppretting ikke løste operativsystemproblemene dine.
OBS!
Dell PC Restore fra Symantec er ikke tilgjengelig i alle land eller for alle datamaskiner.
Bruk Dell PC Restore fra Symantec bare som siste utvei for å gjenopprette operativsystemet.
PC Restore gjenoppretter harddisken til tilstanden den hadde da du kjøpte maskinen. Eventuelle
programmer og filer som du har lagt til siden du kjøpte maskinen
også datafiler
slettes for godt fra
datamaskinen. Datafiler inkluderer dokumenter, regneark, e-postmeldinger, digitale bilder, musikkfiler
og så videre. Hvis mulig, sikkerhetskopierer du alle data før du bruker PC Restore.
Slik bruker du PC Restore:
1
Slå på datamaskinen.
En blå søyle med
www.dell.com
kommer fram øverst på skjermen under oppstartprosessen.
2
Straks du ser den blå søylen trykker du på <Ctrl><F11>.
Hvis du ikke trykker på <Ctrl><F11> i tide, må du la maskinen gjøre ferdig oppstarten og deretter
starte den på nytt igjen.
VARSEL:
Hvis du
ikke
vil fortsette med PC Restore, klikker du på
Reboot
(Start på nytt) i det neste trinnet.
3
I det neste vinduet som vises, klikker du på
Restore
(Gjenopprett).
4
I det neste vinduet som vises, klikker du på
Confirm
(Bekreft).
Gjenopprettingsprosessen tar mellom 6 og 10 minutter.
5
Når du blir bedt om det, klikker du på
Fullfør
for å starte maskinen på nytt.
OBS!
Ikke slå av maskinen manuelt. Klikk på
Finish
(Fullfør) og la maskinen starte på nytt automatisk.
Sample
This manual is suitable for devices