Dell Dimension E520 user manual download (Page 57 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 164
Feilsøkingsverktøy
57
Gjenopprette datamaskinen til en tidligere tilstand
Hvis det oppstår problemer etter at du har installert en enhetsdriver, kan du rulle driveren tilbake
(les "Bruke Windows XP-funksjonen for å gå tilbake til en tidligere driver" på side 54) for å løse
problemet. Hvis det ikke løser problemet, kan du bruke Systemgjenoppretting.
VARSEL:
Før du tilbakestiller datamaskinen til en tidligere tilstand, må du lagre og lukke alle åpne filer og avslutte
åpne programmer. Ikke endre, åpne eller slett noen filer eller programmer før systemgjenopprettingen er fullført.
1
Klikk på
Start
-knappen, velg
Alle programmer
Tilbehør
Systemverktøy
og klikk på
Systemgjenoppretting
.
2
Kontroller at det er merket av for
Gjenopprett datamaskinen min til et tidligere tidspunkt
og klikk
Neste
.
3
Klikk kalenderdatoen du vil gjenopprette datamaskinen til.
På skjermen
Select a Restore Point
(velg et gjenopprettingspunkt) vises en kalender med
gjenopprettingspunkter du kan velge mellom. Alle kalenderdatoer med tilgjengelige gjenopprettingspunkter
vises med fet skrift.
4
Velg et gjenopprettingspunkt og klikk på
Neste
.
Hvis en kalenderdato bare har ett gjenopprettingspunkt, blir det punktet automatisk valgt. Hvis to eller
flere gjenopprettingspunkter er tilgjengelige, klikker du det ønskede gjenopprettingspunktet.
5
Klikk på
Neste
.
Vinduet
Gjenoppretting fullført
vises etter at systemgjenoppretting er ferdig med å samle inn data,
og deretter starter datamaskinen på nytt.
6
Etter at datamaskinen har startet på nytt, klikker du
OK
.
Hvis du vil endre gjenopprettingspunktet, kan du enten gjenta trinnene med et annet gjenopprettingspunkt
eller angre gjenopprettingen.
Angre den siste systemgjenopprettingen
VARSEL:
Før du angrer den siste systemgjenopprettingen, lagre og lukk alle åpne filer og avslutt alle åpne
programmer. Ikke endre, åpne eller slett noen filer eller programmer før systemgjenopprettingen er fullført.
1
Klikk på
Start
-knappen og velg
Alle programmer
Tilbehør
Systemverktøy
og klikk på
Systemgjenoppretting
.
2
Klikk på
Angre siste gjenoppretting
og klikk på
Neste
.
Sample
This manual is suitable for devices