Dell Dimension E520 user manual download (Page 56 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 164
56
Feilsøkingsverktøy
Gjenopprette operativsystemet
Du kan gjenopprette operativsystemet på følgende måter:
Microsoft
®
Windows
®
XP Systemgjenoppretting kan du tilbakestille maskinen til en tidligere tilstand
uten å påvirke datafiler. Bruk Systemgjenoppretting som førstevalg for å gjenopprette operativsystemet
og beholde datafiler.
Med Dell PC Restore fra Symantec gjenoppretter du harddisken til tilstanden den hadde da du kjøpte
maskinen. Dell PC Restore sletter alle data fra harddisken for godt, og fjerner eventuelle programmer
du har installert etter at du har mottatt maskinen. Bruk PC Gjenoppretting bare hvis Systemgjenoppretting
ikke løste operativsystemproblemene dine.
Hvis du fikk
en
operativsystem
-CD sammen med datamaskinen, kan du bruke den til å gjenopprette
operativsystemet. Bruk CDen
bare
hvis Systemgjenoppretting ikke løste operativsystemproblemene dine.
Bruk av Microsoft
Windows XP Systemgjenoppretting
Operativsystemet Microsoft Windows XP har programmet Systemgjenoppretting som lar deg tilbakestille
datamaskinen til en tidligere tilstand (uten at datafilene påvirkes) hvis endringer i maskinvaren,
programvaren eller andre systeminnstillinger har ført til at maskinen ikke fungerer som den skal. Se
Windows Help and Support Center (Hjelp og støtte) hvis du vil vite mer om hvordan du bruker System
Restore (Systemgjenoppretting). Tilgang til Hjelp og støtte i Windows, se "Finne informasjon" på side 9.
VARSEL:
Sikkerhetskopier datafilene dine med jevne mellomrom. Systemgjenoppretting vil ikke overvåke
datafilene eller gjenopprette dem.
OBS!
Fremgangsmåtene i dette dokumentet er basert på at du bruker standardvisningen i Windows. De kan avvike
litt fra det du ser hvis du har skiftet til klassisk visning i Windows.
Opprette en gjenopprettingspunkt
1
Klikk først på
Start
-knappen og deretter på
Hjelp og støtte
.
2
Klikk på oppgaven
System Restore
(Systemgjenoppretting).
3
Følg instruksjonene på skjermen.
Sample
This manual is suitable for devices