Dell Dimension E520 user manual download (Page 55 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 164
Feilsøkingsverktøy
55
Installere drivere på nytt manuelt
1
Etter at du har kopiert de nødvendige driverfilene til harddisken, klikker du på
Start
-knappen.
Deretter høyreklikker du på
Min datamaskin
.
2
Klikk på
Egenskaper
.
3
Klikk på kategorien
Maskinvare
og deretter på
Enhetsbehandling
.
4
Dobbeltklikk på den typen enhet du vil installere en driver for.
5
Dobbeltklikk på navnet på enheten du vil installere en driver for.
6
Klikk på kategorien
Driver
og deretter på
Oppdater driver
.
7
Klikk på
Installere fra en liste eller en bestemt plassering (Avansert)
og deretter på
Neste
.
8
Klikk på
Bla gjennom
og gå til stedet der du har lagt driverfilene.
9
Når du ser navnet på den riktige driveren, klikker du på
Neste
.
10
Klikk på
Fullfør
og start maskinen på nytt.
Løse kompatibilitetsproblemer for programvare og maskinvare
Hvis en enhet enten ikke blir identifisert under oppsettet av operativsystemet, eller identifiseres men
konfigureres feil, kan du bruke Feilsøkingsverktøy for maskinvare for å løse kompatibilitetsproblemet.
Løse kompatibilitetsproblemer med Feilsøkingsverktøy for maskinvare:
1
Klikk først på
Start
-knappen og deretter på
Hjelp og støtte
.
2
Skriv inn
feilsøkingsverktøy for maskinvare
i
Søk
-feltet, og klikk på pilen for å starte søket.
3
Klikk på
Hardware Troubleshooter
(Feilsøkingsverktøy for maskinvare) i listen
Search Results
(Søkeresultater).
4
I listen
Hardware Troubleshooter
(Feilsøkingsverktøy for maskinvare) klikker du
I need to resolve a
hardware conflict on my computer
(jeg må løse en maskinvarekonflikt på datamaskinen), og deretter
klikker du på
Next
(Neste).
Sample
This manual is suitable for devices