Dell Dimension E520 user manual download (Page 54 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 164
54
Feilsøkingsverktøy
Identifisere drivere
Hvis det oppstår et problem med en enhet, må du finne ut om driveren er kilden til problemet.
Om nødvendig, må du oppdatere driveren.
Windows XP
1
Klikk på
Start
-knappen og deretter på
Kontrollpanel
.
2
Under
Velg en kategori
klikker du på
Ytelse og vedlikehold
.
3
Klikk på
System
.
4
I vinduet
Systemegenskaper
klikker du på kategorien
Maskinvare
.
5
Klikk på
Device Manager (Enhetsbehandling)
.
6
Bla nedover listen for å se om noen av enhetsikonene er merket med et utropstegn (en gul sirkel med et [
!
]).
Hvis det vises et utropstegn ved et enhetsnavn, må du kanskje installere driveren på nytt eller installere
en ny driver.
Installere drivere på nytt
VARSEL:
På Dells kundestøttenettsted på
support.dell.com
finner du godkjente drivere for Dell™-maskiner.
Hvis du installerer drivere fra andre kilder, er det ikke sikkert at maskinen kommer til å fungere som den skal.
Bruke Windows XP-funksjonen for å gå tilbake til en tidligere driver
Hvis det oppstår problemer med maskinen etter at du har installert eller oppdatert en driver, bruker
du Windows XP-funksjonen for å rulle driveren tilbake til den forrige installerte driveren.
1
Klikk på
Start
-knappen og deretter på
Kontrollpanel
.
2
Under
Velg en kategori
klikker du på
Ytelse og vedlikehold
.
3
Klikk på
System
.
4
I vinduet
Systemegenskaper
klikker du på kategorien
Maskinvare
.
5
Klikk på
Device Manager
(Enhetsbehandling).
6
Høyreklikk på enheten du installerte den nye driveren for, og klikk på
Egenskaper
.
7
Klikk på kategorien
Drivere
.
8
Klikk på
Rull tilbake driver
.
Hvis tilbakerulling av driveren ikke løser problemet, kan du bruke Systemgjenoppretting for å tilbakestille
operativsystemet til tilstanden det hadde før du installerte den nye enhetsdriveren (se "Bruk av Microsoft
Windows XP Systemgjenoppretting" på side 56).
Sample
This manual is suitable for devices