Dell Dimension E520 user manual download (Page 53 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 164
Feilsøkingsverktøy
53
3
Hvis du kjører en test fra alternativene
Custom Test
(egendefinert test) eller
Symptom Tree
(symptomtre),
klikker du den aktuelle kategorien som er beskrevet i følgende tabell, for å få mer informasjon.
4
Lukk testskjermbildet for å gå tilbake til skjermbildet
Main
Menu
(Hovedmeny). Hvis du vil avslutte
Dell Diagnostics og starte datamaskinen på nytt, lukker du skjermbildet
Main
Menu
(hovedmeny).
Drivere
Hva er en driver?
Et driver er et program som styrer en enhet som en skriver, en mus eller et tastatur. Alle enheter må ha et
driverprogram.
En driver fungerer som en oversetter mellom enheten og eventuelle andre programmer som bruker
enheten. Hver enhet har sit eget sett av spesialkommandoer som bare driveren kjenner igjen.
Dell leverer maskinen med de nødvendige driverne installert. Du behøver ikke å installere eller
konfigurere noen drivere selv.
Mange drivere, for eksempel tastaturdriveren, leveres sammen med Microsoft
®
Windows
®
-operativsystemet.
Det kan bli nødvendig å installere drivere hvis du:
Oppgraderer operativsystemet
Installerer operativsystemet på nytt
Kobler til eller installerer en ny enhet
Kategori
Funksjon
Results (Resultater)
Viser resultatene av testen og eventuelle feiltilstander som
oppstod.
Errors (Feil)
Viser feiltilstander som oppstod, feilkoder og
problembeskrivelsen.
Help (Hjelp)
Beskriver testen og kan angi krav for utføring av testen.
Configuration
(Konfigurasjon)
Viser maskinvarekonfigurasjonen for den valgte enheten.
Dell Diagnostics viser konfigurasjonsinformasjonen for alle
enheter fra systemoppsettprogrammet, minnet og ulike interne
tester, og viser informasjonen i enhetslisten i den venstre ruten på
skjermen. Enhetslisten viser kanskje ikke navnet på alle
komponentene som er installert på datamaskinen, eller alle
enhetene som er koblet til datamaskinen.
Parameters (Parametere)
Lar deg tilpasse testen ved å endre testinnstillingene.
Sample
This manual is suitable for devices