Dell Dimension E520 user manual download (Page 52 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 164
52
Feilsøkingsverktøy
Dell Diagnostics
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning
for produktinformasjon
.
Hvis det oppstår problemer med maskinen, utfører du testene i "Løse problemer" på side 33 og kjører
Dell Diagnostics før du kontakter Dell for å få hjelp.
VARSEL:
Dell Diagnostics virker bare på datamaskiner fra Dell™.
1
Slå på datamaskinen (eller start den på nytt)
2
Når DELL™-logoen vises, trykker du umiddelbart på <F12>.
Hvis du venter for lenge slik at operativsystemets logo vises, kan du vente litt lenger til du ser skrivebordet
i Microsoft
®
Windows
®
. Deretter slår du av datamaskinen (se "Slik slår du av maskinen" på side 61) og
prøver på nytt.
3
Når listen over oppstartsenheter vises, merker du
Boot to Utility Partition
(Oppstart i verktøypartisjon)
og trykker på <Enter>.
4
Når
hovedmenyen
for Dell Diagnostics vises, angir du hvilken test du vil utføre.
Dell Diagnostics-hovedmenyen (Main)
1
Når Dell Diagnostics lastes inn og skjermen
Main
Menu
(hovedmeny) vises, klikker du knappen for
ønsket alternativ.
2
Hvis det oppstår et problem under en test, vises en melding med feilkoden og en beskrivelse av problemet.
Noter feilkoden og problembeskrivelsen, og følg instruksjonene på skjermen.
Kontakt Dell hvis du ikke klarer å løse problemet (se "Kontakte Dell" på side 127).
OBS!
Servicenummeret for datamaskinen finner du øverst på hvert testskjermbilde. Hvis du kontakter Dell,
blir du bedt av teknisk støtte om å oppgi servicenummeret på servicemerket.
Alternativ
Funksjon
Express Test (Ekspresstest)
Utfører en rask test av enheter. Denne testen tar normalt 10
til 20 minutter og krever ingen brukerhandling. Kjør
Express
Test
(Ekspresstest) først for å øke muligheten for å løse
problemet raskt.
Extended Test (Utvidet
test)
Utfører en grundig kontroll av enheter. Denne testen tar
normalt en time eller mer og krever at du svarer på spørsmål
med jevne mellomrom.
Custom test (Egendefinert
test)
Tester en bestemt enhet. Du kan tilpasse testene du vil kjøre.
Symptom Tree
(Symptomtre)
Viser en liste over de vanligste symptomene og lar deg velge
en test basert på symptomet for det aktuelle problemet.
Sample
This manual is suitable for devices