Dell Dimension E520 user manual download (Page 51 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 164
Feilsøkingsverktøy
51
Det har oppstått en mulig feil i et
utvidelseskort.
1
Sjekk om det er en konflikt ved å fjerne et
kort (ikke skjermkortet) og start deretter
datamaskinen på nytt. Se "Kort" på side 75.
2
Hvis problemet fortsetter, setter du tilbake
kortet du tok ut, tar ut et annet kort og
starter deretter maskinen på nytt.
3
Gjenta denne prosessen for hvert av
kortene. Hvis maskinen starter normal,
feilsøker du det siste kortet du tok ut av
maskinen og ser etter ressurskonflikter
(se "Løse kompatibilitetsproblemer for
programvare og maskinvare" på side 55).
4
Hvis problemet fortsetter, kontakter du
Dell (se "Kontakte Dell" på side 127).
Det har oppstått en annen feil.
Kontroller at kablene er riktig koblet til
hovedkortet fra harddisken, CD-stasjonen
og DVD-stasjonen (se"Drives (Stasjoner)"
på side 88).
Hvis det vises en feilmelding angående et
problem med en enhet (for eksempel en
diskettstasjon eller en harddisk), kontrollerer
du at enheten fungerer som den skal.
Hvis operativsystemet forsøker å starte
opp fra en enhet (som for eksempel
diskettstasjonen eller harddisken),
kontrollerer du systemoppsettprogrammet
(se "System Setup-programmet"
på side 115) og bekreft at
oppstartsrekkefølgen er riktig for enhetene
som er installert i datamaskinen.
Hvis problemet fortsetter, kontakter du
Dell (se
"Kontakte Dell" på side 127
).
Alle fire lamper blinker når
datamaskinen er i en normal
driftstilstand etter POST.
Ingen.
Lysmønstre
(fortsatt)
Problembeskrivelse
Foreslått løsning
Sample
This manual is suitable for devices