Dell Dimension E520 user manual download (Page 50 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 164
50
Feilsøkingsverktøy
Det har oppstått en mulig feil
med grafikkortet.
Hvis datamaskinen har et grafikkort, tar
du ut kortet, setter det inn igjen (se "PCI
Express- kort" på side 79) og starter
datamaskinen på nytt.
Hvis problemet ikke gir seg, installerer
du et grafikkort du vet virker, og starter
datamaskinen på nytt.
Hvis problemet ikke gir seg eller
datamaskinen har integrert grafikkort,
kontakter du Dell (se
"Kontakte Dell"
på side 127
).
Det har oppstått en mulig feil på
en diskettstasjon eller harddisk.
Sett på plass alle strømledninger og datakabler
på nytt, og start datamaskinen på nytt.
Det har oppstått en mulig
USB-feil.
Installer alle USB-enhetene på nytt,
kontroller kabeltilkoblingene og start
deretter datamaskinen på nytt.
Ingen minnemoduler er
identifisert.
Hvis du har to eller flere minnemoduler
installert, tar du ut modulene, installerer
én av dem på nytt (se "Installere minne"
på side 72) og starter deretter
datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen
starter normalt, installerer du nok en modul
på nytt. Fortsett til du har identifisert
modulen med feil, eller til du har satt
tilbake alle modulene uten at det har
oppstått en feil.
Hvis du har en minnemodul av samme
type som du vet fungerer, installerer du
denne i datamaskinen (se "Installere
minne" på side 72).
Hvis problemet fortsetter, kontakter du
Dell (se
"Kontakte Dell" på side 127
).
Minnemoduler er identifisert,
men det er en
minnekonfigurasjons- eller
kompatibilitetsfeil.
Kontroller at det ikke er noen spesielle krav til
plassering av minnemoduler/minnekontakter
(se "DDR2-minneoversikt" på side 71).
Kontroller at minnemodulene du installerer
er kompatible med datamaskinen (se
"DDR2-minneoversikt" på side 71).
Hvis problemet fortsetter, kontakter du
Dell (se
"Kontakte Dell" på side 127
).
Lysmønstre
(fortsatt)
Problembeskrivelse
Foreslått løsning
Sample
This manual is suitable for devices