Dell Dimension E520 user manual download (Page 5 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 164
Innhold
5
Strømproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Skriverproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Skannerproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Lyd- og høyttalerproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Ingen lyd fra høyttalerne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Ingen lyd fra hodetelefonene
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Bilde- og skjermproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Hvis skjermen er tom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Hvis det er vanskelig å lese på skjermen
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
3
Feilsøkingsverktøy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Diagnoselamper
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Dell Diagnostics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Dell Diagnostics-hovedmenyen (Main)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Drivere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Hva er en driver?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Identifisere drivere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Installere drivere på nytt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Løse kompatibilitetsproblemer for programvare og maskinvare
. . . . . . . .
55
Gjenopprette operativsystemet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Bruk av Microsoft
Windows XP Systemgjenoppretting
. . . . . . . . . .
56
Bruke Dell PC Restore fra Symantec
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Sett inn CDen med operativsystemet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
4
Ta ut og installere deler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Før du begynner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Anbefalte verktøy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Slik slår du av maskinen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Før du gjør noe inne i datamaskinen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Maskinen sett forfra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Maskinen sett bakfra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Bakpanelkontakter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Sample
This manual is suitable for devices