Dell Dimension E520 user manual download (Page 49 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 164
Feilsøkingsverktøy
49
Feilsøkingsverktøy
Diagnoselamper
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
Maskinen har fire lamper merket "1," "2," "3" og "4" på frontpanelet (se"Maskinen sett forfra"
på side 63) som du kan bruke for å feilsøke problemer. Når maskinen starter på vanlig måte, blinker
lampene. Hvis det oppstår en feil på maskinen, viser fargen og rekkefølgen av lampene hva som
kan være problemet.
Lysmønstre
Problembeskrivelse
Foreslått løsning
Datamaskinen er i en normal "av"-
tilstand, en normal "på"-tilstand
etter at datamaskinen har startet
opp riktig med operativsystemet,
eller en mulig pre-BIOS-feil har
oppstått.
Plugg inn datamaskinen i en fungerende
elektrisk kontakt, og trykk på strømknappen.
Se også "Strømproblemer" på side 43.
Det har oppstått en mulig
prosessorfeil.
Kontakt Dell (se "Kontakte Dell"
på side 127).
Minnemoduler identifiseres, men
det har oppstått en minnefeil.
Hvis du har to eller flere minnemoduler
installert, tar du ut modulene, installerer
én av dem på nytt (se "Installere minne"
på side 72) og starter deretter
datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen
starter normalt, installerer du nok en
modul på nytt. Fortsett til du har
identifisert modulen med feil, eller til du
har satt tilbake alle modulene uten at det
har oppstått en feil.
Hvis du har en minnemodul av samme
type som du vet fungerer, installerer du
denne i datamaskinen (se "Installere
minne" på side 72).
Hvis problemet fortsetter, kontakter du
Dell (se
"Kontakte Dell" på side 127
).
Sample
This manual is suitable for devices