Dell Dimension E520 user manual download (Page 48 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 164
48
Løse problemer
Hvis det er vanskelig å lese på skjermen
K
ONTROLLER
SKJERMINNSTILLINGENE
.
I skjermdokumentasjonen finner du opplysninger om hvordan
du justerer kontrasten og lysstyrken, avmagnetiserer skjermen og kjører selvtester av skjermen.
F
LYTT
SUBWOOFEREN
BORT
FRA
SKJERMEN
.
Hvis høyttalersystemet benytter en subwoofer, passer
du på at subwooferen står minst 60 cm (2 fot) unna skjermen.
F
LYTT
SKJERMEN
BORT
FRA
EKSTERNE
STRØMKILDER
.
Vifter, lysstoffrør, halogenlamper og andre
elektriske enheter kan føre til at bildet på skjermen "skjelver". Slå av enheter i nærheten for å kontrollere
om de fører til interferens.
P
LASSER
SKJERMEN
SLIK
AT
DEN
IKKE
BLIR
UTSATT
FOR
REFLEKSER
OG
MULIG
INTERFERENS
.
J
USTER
SKJERMINNSTILLINGENE
I
W
INDOWS
.
1
Klikk på
Start
-knappen, velg
Kontrollpanel
og klikk på
Utseende og temaer
.
2
Klikk på
Skjerm
og deretter på kategorien
Innstillinger
.
3
Prøv ulike innstillinger for
Skjermoppløsning
og
Fargekvalitet.
Sample
This manual is suitable for devices