Dell Dimension E520 user manual download (Page 47 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 164
Løse problemer
47
Ingen lyd fra hodetelefonene
Bilde- og skjermproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
OBS!
Les skjermdokumentasjonen for feilsøkingsopplysninger.
Hvis skjermen er tom
K
ONTROLLER
LEDNINGSTILKOBLINGEN
.
Kontroller at hodetelefonledningen er koblet til
hodetelefonkontakten på riktig måte (se "Maskinen sett forfra" på side 63).
J
USTERE
LYDVOLUMET
I
W
INDOWS
.
Klikk eller dobbeltklikk på høyttalerikonet i det nederste høyre
hjørnet av skjermen. Kontroller at lyden er skrudd opp og at den ikke er dempet.
K
ONTROLLER
SKJERMKABELTILKOBLINGEN
.
Kontroller at grafikkabelen er koblet til som vist i oppsettdiagrammet for maskinen.
Hvis du bruker en grafikkskjøteledning, og problemet forsvinner hvis du fjerner denne, er kabelen
ødelagt.
Bytt strømkabel mellom skjermen og datamaskinen for å finne ut om strømkabelen er ødelagt.
Kontroller om noen av pinnene på kontakten er bøyd eller brukket. (Det er normalt at det mangler
pinner i skjermkabelkontakter.)
K
ONTROLLER
STRØMLAMPEN
SKJERMEN
.
Hvis strømlampen er av, trykker du bestemt på
strømknappen for å kontrollere om skjermen er slått på. Hvis strømlampen lyser eller blinker, får
skjermen strøm. Hvis strømlampen blinker, trykker du på en tast på tastaturet eller flytter på musen.
T
EST
STIKKONTAKTEN
.
Test stikkontakten med en annen enhet, for eksempel en lampe,
for å kontrollere at den fungerer.
K
ONTROLLER
DIAGNOSELAMPENE
.
Se "Diagnoselamper" på side 49.
Sample
This manual is suitable for devices