Dell Dimension E520 user manual download (Page 46 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 164
46
Løse problemer
Lyd- og høyttalerproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
Ingen lyd fra høyttalerne
OBS!
Volumkontrollen på enkelte MP3-spillere overstyrer voluminnstillingene i Windows.
Hvis du har spilt av MP3-sanger, må du kontrollere at du ikke har skrudd lyden ned eller av.
K
ONTROLLER
TILKOBLINGENE
AV
HØYTTALERLEDNINGENE
.
Kontroller at høyttalerne er koblet til som
vist på oppsettdiagrammet som ble levert sammen med høyttalerne. Hvis du kjøpte et lydkort, kontrollerer
du at høyttalerne er koblet til kortet.
K
ONTROLLER
AT
SUBWOOFEREN
OG
HØYTTALERNE
ER
SLÅTT
.
Referer til oppsettdiagrammet som
ble levert sammen med høyttalerne. Hvis høyttalerne har volumknapper, justerer du volum, bass og
diskant for å unngå forvrengning.
J
USTER
LYDVOLUMET
I
W
INDOWS
.
Klikk eller dobbeltklikk på høyttalerikonet i det nederste høyre
hjørnet av skjermen. Kontroller at lyden er skrudd opp og at den ikke er dempet.
K
OBLE
HODETELEFONENE
FRA
HODETELEFONKONTAKTEN
.
Lyden fra høyttaleren deaktiveres automatisk
når du kobler hodetelefoner til hodetelefonkontakten på frontpanelet av maskinen.
T
EST
STIKKONTAKTEN
.
Test stikkontakten med en annen enhet, for eksempel en lampe, for å
kontrollere at den fungerer.
F
JERN
EVENTUELL
INTERFERENS
.
Slå av eventuelle vifter, lysrør eller halogenlamper i nærheten for
å kontrollere om disse kan forårsake interferens.
I
NSTALLER
LYDDRIVEREN
NYTT
.
Se "Installere drivere på nytt manuelt" på side 55.
K
JØR
FEILSØKINGSVERKTØYET
FOR
MASKINVARE
.
Se "Løse kompatibilitetsproblemer for programvare
og maskinvare" på side 55.
Sample
This manual is suitable for devices