Dell Dimension E520 user manual download (Page 45 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 164
Løse problemer
45
Skannerproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
OBS!
Hvis du trenger teknisk assistanse til skanneren, kontakt skannerenprodusenten.
L
ES
DOKUMENTASJONEN
FOR
SKANNEREN
.
I skannerdokumentasjonen finner du ofte informasjon om
installering og feilsøking.
L
ÅS
OPP
SKANNEREN
.
Hvis skanneren har en låsetapp eller bryter, kontrollerer du at den er låst opp.
S
TART
MASKINEN
NYTT
,
OG
PRØV
OM
SKANNEREN
FUNGERER
.
K
ONTROLLER
KABELTILKOBLINGENE
.
Du finner informasjon om kabeltilkoblingene i skannerdokumentasjonen.
Kontroller at skannerkablene er festet på riktig måte både til skanneren og datamaskinen.
K
ONTROLLER
AT
SKANNEREN
GJENKJENNES
AV
M
ICROSOFT
W
INDOWS
.
1
Klikk på
Start
-knappen, velg
Kontrollpanel
og klikk på
Skrivere og annen maskinvare
.
2
Klikk på
Skannere og kameraer
.
Hvis skanneren vises i listen, gjenkjenner Windows skanneren.
I
NSTALLER
SKANNERDRIVEREN
NYTT
.
Du finner veiledninger i skannerdokumentasjonen.
Sample
This manual is suitable for devices