Dell Dimension E520 user manual download (Page 44 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 164
44
Løse problemer
Skriverproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
OBS!
Hvis du trenger teknisk assistanse til skriveren, kontakt skriverprodusenten.
L
ES
DOKUMENTASJONEN
FOR
SKRIVEREN
.
I skriverdokumentasjonen finner du ofte informasjon om
installering og feilsøking.
K
ONTROLLER
AT
SKRIVEREN
ER
SLÅTT
.
K
ONTROLLER
SKRIVERKABELTILKOBLINGENE
.
Du finner informasjon om kabeltilkoblingene i skriverdokumentasjonen.
Kontroller at skriverkablene er festet på riktig måte både til skriveren og datamaskinen
(se "Koble til en skriver" på side 13).
T
EST
STIKKONTAKTEN
.
Test stikkontakten med en annen enhet, for eksempel en lampe,
for å kontrollere at den fungerer.
K
ONTROLLER
AT
SKRIVEREN
GJENKJENNES
AV
W
INDOWS
.
1
Klikk på
Start
-knappen, velg
Kontrollpanel
og klikk på
Skrivere og annen maskinvare
.
2
Klikk på
Vis installerte skrivere eller faksskrivere
.
Hvis skriveren vises i listen, høyreklikker du på skriverikonet.
3
Klikk på
Egenskaper
og deretter på kategorien
Porter
. Kontroller at innstillingen
Skriv til følgende
port(er):
er
USB
.
I
NSTALLER
SKRIVERDRIVEREN
NYTT
.
Du finner veiledninger i skriverdokumentasjonen.
Sample
This manual is suitable for devices