Dell Dimension E520 user manual download (Page 43 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 164
Løse problemer
43
Strømproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
H
VIS
STRØMLAMPEN
LYSER
GRØNT
,
OG
MASKINEN
IKKE
REAGERER
.
Se "Diagnoselamper" på side 49.
H
VIS
STRØMLAMPEN
BLINKER
GRØNT
.
Maskinen er i ventemodus. Trykk en tast på tastaturet,
flytt på musen eller trykk på strømknappen for å avslutte ventemodus.
H
VIS
STRØMLAMPEN
IKKE
LYSER
.
Maskinen er enten avslått eller den får ikke strøm.
Koble til strømledningen på nytt. Både bak på maskinen og til stikkontakten.
Hvis maskinen er koblet til en forgrener med flere kontakter, kontrollerer du at forgreneren er koblet til
en stikkontakt og at forgreneren er slått på. Forsøk også å koble til strøm uten å benytte spenningsvern,
forgrenere og skjøteledninger for å kontrollere om maskinen lar seg slå på.
Test stikkontakten med en annen enhet, for eksempel en lampe, for å kontrollere at den fungerer.
Kontroller at hovedstrømkabelen og frontpanelkabelen er koblet til hovedkortet på riktig måte
(se "Komponenter på hovedkortet" på side 70).
H
VIS
STRØMLAMPEN
LYSER
GULT
.
En enhet kan ha en feil, eller være installert på feil måte.
Kontroller at den 12-volts prosessorkontakten er koblet til hovedkortet på riktig måte
(se "Komponenter på hovedkortet" på side 70).
Ta ut og installer minnemoduler på nytt (se "Installere minne" på side 72).
Ta ut og installer eventuelle kort på nytt (se "Kort" på side 75).
Ta ut og installer eventuelle kort på nytt, inklusive grafikkort (se "PCI Express- kort" på side 79).
H
VIS
STRØMLAMPEN
BLINKER
GULT
.
Maskinen mottar strøm, men det kan være et strømproblem
internt i maskinen.
Kontroller at spenningsvelgeren er innstilt slik at den samsvarer med den lokale strømspenningen
(hvis aktuelt). Se "Maskinen sett bakfra" på side 65.
Kontroller at den 12-volts prosessorkontakten er koblet til hovedkortet på riktig måte
(se "Komponenter på hovedkortet" på side 70).
F
JERN
INTERFERENS
.
Noen mulige årsaker til interferens er:
Skjøteledninger for strøm, tastatur og mus
For mange enheter koblet til en forgrener
Flere forgrenere er koblet til den samme stikkontakten
Sample
This manual is suitable for devices