Dell Dimension E520 user manual download (Page 42 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 164
42
Løse problemer
Nettverksproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
T
EST
MUSEN
.
Koble til en mus som du vet virker, og prøv om den fungerer sammen med maskinen.
K
ONTROLLER
MUSEINNSTILLINGENE
.
1
Klikk på
Start
-knappen, velg
Kontrollpanel
og klikk på
Skrivere og annen maskinvare
.
2
Klikk på
Mus
.
3
Forsøk å justere innstillingene.
I
NSTALLER
MUSEDRIVEREN
NYTT
.
Se "Installere drivere på nytt" på side 54.
K
JØR
FEILSØKINGSVERKTØYET
FOR
MASKINVARE
.
Se "Løse kompatibilitetsproblemer for programvare
og maskinvare" på side 55.
K
ONTROLLER
NETTVERKSKABELTILKOBLINGENE
.
Kontroller at nettverkskabelen er festet på riktig måte
til både kontakten bak på maskinen og til nettverkskontakten eller -enheten.
K
ONTROLLER
NETTVERKSLAMPENE
BAK
MASKINEN
.
Hvis tilkoblinglampen er av, tyder det på at
du ikke er koblet til nettverket. Skift ut nettverkskabelen. Du finner en beskrivelse av nettverkslampene
under "Knapper og lamper" på side 113.
S
TART
MASKINEN
NYTT
OG
LOGG
INN
NETTVERKET
NYTT
.
K
ONTROLLER
NETTVERKSINNSTILLINGENE
.
Kontakt nettverksadministratoren eller personen som
setter opp nettverket, for å kontrollere at du bruker de riktige nettverksinnstillingene og at nettverket
fungerer som det skal.
K
JØR
FEILSØKINGSVERKTØYET
FOR
MASKINVARE
.
Se "Løse kompatibilitetsproblemer for programvare
og maskinvare" på side 55.
Sample
This manual is suitable for devices