Dell Dimension E520 user manual download (Page 41 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 164
Løse problemer
41
Minneproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
Museproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
H
VIS
DU
FÅR
EN
MELDING
OM
AT
DET
IKKE
ER
TILSTREKKELIG
MINNE
.
Lagre og lukk eventuelle åpne filer og avslutt programmer som du ikke bruker, og se om det løser problemet.
I programvaredokumentasjonen finner du minimumskravene til minne. Hvis nødvendig, installerer du
mer minne (se "Installere minne" på side 72).
Ta ut og sett inn minnemodulene igjen (se "Installere minne" på side 72) for å kontrollere at maskinen
kommuniserer med minnet.
Kjør programmet Dell Diagnostics (se "Dell Diagnostics" på side 52).
H
VIS
DU
OPPLEVER
ANDRE
MINNEPROBLEMER
.
Ta ut og sett inn minnemodulene igjen (se "Installere minne" på side 72) for å kontrollere at maskinen
kommuniserer med minnet.
Pass på at du følger retningslinjene for installering av minne (se "Installere minne" på side 72).
Maskinen støtter DDR2-minne. Flere opplysninger om hvilken minnetype som støttes av maskinen,
finner du i "Minne" på side 111.
Kjør programmet Dell Diagnostics (se "Dell Diagnostics" på side 52).
R
ENGJØR
MUSEN
.
Opplysninger om rengjøring av musen finner du i "Mus" på side 124.
K
ONTROLLER
MUSEKABELEN
.
1
Koble fra eventuelle skjøteledninger for musen, og koble musen direkte til maskinen.
2
Koble til musekabelen på nytt som vist
i oppsettdiagrammet
for maskinen.
S
TART
DATAMASKINEN
NYTT
.
1
Trykk samtidig på <Ctrl><Esc> for å vise
Start
-menyen.
2
Skriv
a
, bruk piltastene for å utheve
Avslutt
eller
Slå av
, og trykk på <Enter>.
3
Etter at maskinen er slått av, kobler du til musekabelen på nytt som vist på oppsettdiagrammet
for maskinen.
4
Start maskinen.
Sample
This manual is suitable for devices