Dell Dimension E520 user manual download (Page 40 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 164
40
Løse problemer
Andre programvareproblemer
Problemer med mediekortleser
L
ES
DOKUMENTASJONEN
FOR
PROGRAMVAREN
ELLER
KONTAKT
PROGRAMVAREPRODUSENTEN
FOR FEILSØKINGSINFORMASJON
.
Kontroller at programmet er kompatibelt med operativsystemet på maskinen.
Kontroller at maskinen overholder minimumskravene til maskinvare for å kunne kjøre programvaren.
Du finner flere opplysninger i programvaredokumentasjonen.
Kontroller at programmet er installert og konfigurert på riktig måte.
Kontroller at enhetsdriverne ikke er i konflikt med programmet.
Du kan eventuelt avinstallere programmet og installere det på nytt.
T
A
UMIDDELBART
SIKKERHETSKOPIER
AV
FILENE
DINE
.
B
RUK
ET
ANTIVIRUSPROGRAM
FOR
Å
KONTROLLERE
HARDDISKEN
,
DISKETTER
OG
CD
ER
.
L
AGRE
OG
LUKK
EVENTUELLE
ÅPNE
FILER
ELLER
PROGRAMMER
OG
SLÅ
AV
MASKINEN
VIA
S
TART
-
MENYEN
.
I
NGEN
STASJONSBOKSTAV
ER
TILDELT
.
Når Microsoft Windows XP oppdager mediekortleseren, får enheten automatisk tildelt en stasjonsbokstav
etter alle andre fysiske enheter i maskinen. Hvis den neste logiske stasjonen etter de fysiske enhetene er
koblet til en nettverksstasjon, vil ikke Windows XP tildele en stasjonsbokstav automatisk til mediekortleseren.
Slik tildeler du en stasjonsbokstav til mediekortleseren manuelt:
1
Høyreklikk på
Min datamaskin
og velg
Behandle
.
2
Velg alternativet
Diskbehandling
.
3
I den høyre ruten høyreklikker du på stasjonsbokstaven du vil endre.
4
Velg
Endre stasjonsbokstav og -baner.
5
I listen velger du den nye stasjonsbokstaven for mediekortleseren.
6
Klikk på
OK
for å bekrefte valget.
OBS!
Mediekortleseren vises som en tilkoblet stasjon bare når det står et kort i sporet. Hvert av de fire
sporene i mediekortleseren er koblet til en stasjon selv om det ikke er medier i dem. Hvis du forsøker å
få tilgang til mediekortleseren når det ikke er mediekort i den, blir du bedt om å sette inn et kort.
F
LEX
B
AY
-
ENHETEN
ER
DEAKTIVERT
.
Alternativet for
deaktivering av FlexBay
i BIOS setup-programmet vises bare når en FlexBay-enhet er installert.
Hvis FlexBay-enheten er fysisk installert, men ikke kjører, kontrollerer du om den er aktivert i BIOS-setup.
Sample
This manual is suitable for devices