Dell Dimension E520 user manual download (Page 4 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 164
4
Innhold
Om RAID-konfigurasjoner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Kontrollere at RAID fungerer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
RAID 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Feilsøking av RAID
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Gjenopprette fra feil på flere disker ved hjelp av Intel
®
RAID
Option ROM-verktøyet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Gjenopprette fra en feil på én harddisk ved hjelp av Intel Matrix
Storage Manager
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Hvordan sette datamaskinen i RAID-aktivert modus
. . . . . . . . . . . .
30
Dell™ DataSafe (ekstrautstyr)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
2
Løse problemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Feilsøkingstips
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Batteriproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Stasjonsproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
CD- og DVD-stasjonsproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Harddiskproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
E-post-, modem- og Internett-problemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Feilmeldinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Tastaturproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Maskinheng og programvareproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Maskinen starter ikke
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Maskinen reagerer ikke
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Et program slutter å reagere
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Et program krasjer gjentatte ganger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Et program er laget for en tidligere versjon av Microsoft
®
Windows
®
-
operativsystemet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Det vises et blått vindu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Andre programvareproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Problemer med mediekortleser
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Minneproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Museproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Nettverksproblemer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Sample
This manual is suitable for devices