Dell Dimension E520 user manual download (Page 39 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 164
Løse problemer
39
Et program slutter å reagere
Et program krasjer gjentatte ganger
OBS!
De fleste programmer leveres med installasjonsveiledninger, enten i en håndbok eller på en diskett
eller CD.
Et program er laget for en tidligere versjon av Microsoft
®
Windows
®
-operativsystemet
Det vises et blått vindu
A
VSLUTT
PROGRAMMET
.
1
Trykk samtidig på
<Ctrl><Skift><Esc>.
2
Klikk på
Programmer
.
3
Klikk på programmet som ikke reagerer.
4
Klikk på
Avslutt oppgave
.
L
ES
DOKUMENTASJONEN
FOR
PROGRAMMET
.
Du kan eventuelt avinstallere programmet og installere
det på nytt.
K
JØR
V
EIVISER
FOR
PROGRAMKOMPATIBILITET
.
Veiviseren for programkompatibilitet konfigurerer et program slik at det kjører i et miljø som ligner på
et ikke-Windows XP-operativsystem.
1
Klikk på
Start
-knappen, velg
Alle programmer
Tilbehør
og klikk på
Veiviser for programkompatibilitet
.
2
I velkomstvinduet klikker du på
Neste
.
3
Følg instruksjonene på skjermen.
S
AV
MASKINEN
.
Hvis maskinen ikke reagerer når du trykker på en tast på tastaturet eller flytter
på musen, trykker du på strømknappen i minst 8–10 sekunder til maskinen slår seg av. Deretter starter
du maskinen på nytt.
Sample
This manual is suitable for devices