Dell Dimension E520 user manual download (Page 38 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 164
38
Løse problemer
Tastaturproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
Maskinheng og programvareproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
Maskinen starter ikke
Maskinen reagerer ikke
VARSEL:
Du kan miste data hvis du ikke klarer å slå av maskinen via operativsystemet.
K
ONTROLLER
TASTATURKABELEN
.
Kontroller at tastaturkabelen er koblet til maskinen på riktig måte.
Slå av maskinen (se "Slik slår du av maskinen" på side 61), koble til tastaturet på nytt som vist
på oppsettdiagrammet for maskinen og start maskinen på nytt.
Kontroller om noen av pinnene på kontakten er bøyd eller brukket, og om kabelen kan være ødelagt.
Rett eventuelt opp pinner som er bøyd.
Koble fra eventuelle tastaturskjøtekabler og koble tastaturet direkte til maskinen.
T
EST
TASTATURET
.
Koble til et tastatur som du vet virker, og prøv om det fungerer sammen med
maskinen.
K
JØR
FEILSØKINGSVERKTØYET
FOR
MASKINVARE
.
Se "Løse kompatibilitetsproblemer for programvare
og maskinvare" på side 55.
K
ONTROLLER
DIAGNOSELAMPENE
.
Se "Diagnoselamper" på side 49.
K
ONTROLLER
AT
STRØMKABELEN
ER
KOBLET
TIL
MASKINEN
OG
STIKKONTAKTEN
RIKTIG
MÅTE
.
S
AV
MASKINEN
.
Hvis maskinen ikke reagerer når du trykker på en tast på tastaturet eller flytter på
musen, trykker du på strømknappen i minst 8–10 sekunder til maskinen slår seg av. Deretter starter du
maskinen på nytt.
Sample
This manual is suitable for devices