Dell Dimension E520 user manual download (Page 37 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 164
Løse problemer
37
Feilmeldinger
Hvis meldingen ikke vises i listen, leser du dokumentasjonen for operativsystemet eller programmet
du kjørte da meldingen ble vist.
E
T
FILNAVN
KAN
IKKE
INNEHOLDE
FØLGENDE
TEGN
: \ / : * ? “ < > |.
Ikke bruk disse tegnene
i filnavn.
E
N
NØDVENDIG
DLL-
FIL
BLE
IKKE
FUNNET
.
Programmet du forsøker å starte, mangler en viktig fil.
Slik fjerner du programmet og installerer det på nytt:
1
Klikk på
Start
-knappen, velg
Kontrollpanel
og klikk på
Legg til eller fjern programmer
.
2
Velg programmet du vil fjerne.
3
Klikk på ikonet
Endre/fjern
.
4
I dokumentasjonen for programmet finner du installeringsveiledninger.
P
ASS
! T
EMPERATURSENSOR
IKKE
FUNNET
.
På alle datamaskintyper unntatt dem med ekstra
liten formfaktor må du kontrollere at alle kabler er sikkert festet til I/O-panelet. Deretter starter du
maskinen på nytt. Hvis dette ikke løser problemet eller hvis du har en maskin med liten formfaktor,
kontakt Dell (se "Kontakte Dell" på side 127).
stasjonsbokstav
:\
ER
IKKE
TILGJENGELIG
. E
NHETEN
ER
IKKE
KLAR
.
Stasjonen kan ikke lese
disketten/platen. Sett inn en diskett/plate i stasjonen og prøv på nytt.
S
ETT
INN
OPPSTARTBART
MEDIUM
.
Sett inn en oppstartbar diskett eller CD.
I
KKE
SYSTEMDISK
.
Ta ut disketten fra stasjonen og start maskinen på nytt.
I
KKE
NOK
MINNE
ELLER
RESSURSER
. L
UKK
NOEN
PROGRAMMER
,
OG
PRØV
NYTT
.
Lukk alle
vinduer og åpne programmet du vil bruke. I noen tilfeller må du starte maskinen på nytt for å frigjøre
maskinressursene. Hvis det er tilfelle, kjører du programmet du vil bruke, før du starter noen andre
programmer.
O
PERATIVSYSTEMET
BLE
IKKE
FUNNET
.
Kontakt Dell (se "Kontakte Dell" på side 127).
Sample
This manual is suitable for devices