Dell Dimension E520 user manual download (Page 36 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 164
36
Løse problemer
K
ONTROLLER
TELEFONLINJETILKOBLINGEN
.
K
ONTROLLER
TELEFONKONTAKTEN
.
K
OBLE
MODEMET
DIREKTE
TIL
TELEFONKONTAKTEN
.
B
RUK
EN
ANNEN
TELEFONLINJE
.
Kontroller at telefonledningen er koblet til kontakten på modemet. (Kontakten er merket med enten
en grønn etikett eller et kontaktformet ikon.)
Pass på at du kjenner et klikk når du kobler telefonkontakten til modemet.
Koble telefonledningen fra modemet, og koblet den til en telefon. Hør om det er summetone på linjen.
Hvis andre telefonenheter bruker samme linje, for eksempel en telefonsvarer, telefaks, spenningsvern
eller linjedeler, kobler du telefonledningen utenom disse for å koble modemet direkte til telefonkontakten.
Hvis du bruker en ledning på mer enn 3 m (10 fot), kan du prøve med en kortere ledning.
K
JØR
PROGRAMMET
M
ODEM
H
ELPER
(M
ODEMHJELPER
).
Klikk på
Start
-knappen, velg
Alle
programmer
og klikk deretter på
Modem Helper
. Følg veiledningen på skjermen for å løse modemproblemer.
(Modem Helper er ikke tilgjengelig på alle maskiner).
K
ONTROLLER
AT
MODEMET
KOMMUNISERER
MED
W
INDOWS
.
1
Klikk på
Start
-knappen og deretter på
Kontrollpanel
.
2
Klikk på
Skrivere og annen maskinvare
.
3
Klikk på
Telefon- og modemalternativer
.
4
Klikk på kategorien
Modemer
.
5
Klikk på COM-porten for modemet.
6
Klikk på
Egenskaper
, velg kategorien
Diagnose
og klikk på
Spør modem
for å bekrefte at modemet
kommuniserer med Windows.
Hvis alle modemer mottar svar, fungerer modemet som det skal.
K
ONTROLLER
AT
DU
ER
KOBLET
TIL
I
NTERNETT
.
Du må ha et abonnement hos en Internett-leverandør.
Åpne e-postprogrammet Outlook Express og klikk på
Fil
. Hvis det er et merke ved siden av
Arbeid
frakoblet
, klikker du på merket for å fjerne det og koble deg til Internett. Hvis du trenger mer hjelp,
kontakter du Internett-leverandøren.
Sample
This manual is suitable for devices