Dell Dimension E520 user manual download (Page 35 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 164
Løse problemer
35
Problemer ved skriving til en CD/DVD-RW-stasjon
Harddiskproblemer
E-post-, modem- og Internett-problemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
OBS!
Pass på at du kobler modemet til en analog telefonkontakt. Modemet fungerer ikke når det er koblet
til en digital telefonlinje.
L
UKK
ANDRE
ÅPNE
PROGRAMMER
.
CD/DVD-RW-stasjonen er avhengig av en jevn strøm av data når
den skriver til en plate. Hvis datastrømmen blir forstyrret eller avbrutt, oppstår det en feil. Lukk alle
andre programmer før du skriver til CD/DVD-RW-en.
S
AV
VENTEMODUS
I
W
INDOWS
FØR
DU
SKRIVER
TIL
EN
CD/DVD-RW-
PLATE
.
Søk etter nøkkelordet
ventemodus
i Windows Hjelp.
K
JØR
C
HECK
D
ISK
.
1
Klikk på
Start
-knappen og deretter på
Min datamaskin
.
2
Høyreklikk på
Lokal disk C:
3
Klikk på
Egenskaper
.
4
Klikk på kategorien
Verktøy
.
5
Under
Feilsøking
klikker du på
Kontroller
.
6
Klikk på
Søk etter og forsøk å reparere skadede sektorer
.
7
Klikk på
Start
.
K
ONTROLLER
SIKKERHETSINNSTILLINGENE
I
M
ICROSOFT
O
UTLOOK
®
E
XPRESS
.
Hvis du ikke kan
åpne e-postvedlegg:
1
I Outlook Express klikker du på
Verktøy
, velger
Alternativer
og klikker på
Sikkerhet
.
2
Fjern merket i feltet
Ikke tillat vedlegg
.
Sample
This manual is suitable for devices