Dell Dimension E520 user manual download (Page 34 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 164
34
Løse problemer
Stasjonsproblemer
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene
i
Veiledning for produktinformasjon
.
CD- og DVD-stasjonsproblemer
OBS!
Det er normalt at høyhastighets CD- og DVD-stasjoner vibrerer og kan støye litt, og det er ikke
et tegn på at det er noen feil med stasjonen eller med CDen eller DVDen.
OBS!
Verden er delt inn i forskjellige DVD-soner og det finnes mange ulike plateformater.
Ikke alle DVDer kan spilles av i alle DVD-stasjoner.
K
ONTROLLER
AT
M
ICROSOFT
®
W
INDOWS
®
GJENKJENNER
STASJONEN
.
Klikk på
Start
-knappen og
deretter på
Min datamaskin
. Hvis diskettstasjonen, CD-stasjonen eller DVD-stasjonen ikke vises i
listen, kjører du et fullt søk med antivirusprogrammet for å søke etter og fjerne virus. Virus kan noen
ganger forhindre Windows fra å gjenkjenne stasjonen.
T
EST
STASJONEN
.
Sett inn en annen diskett, CD eller DVD for å være sikker på at det ikke er problemer med den
opprinnelige disketten eller platen.
Sett inn en oppstartbar diskett og start maskinen på nytt.
R
ENGJØR
STASJONEN
ELLER
DISKEN
.
Se "Rengjøre datamaskinen" på side 124.
K
ONTROLLER
KABELTILKOBLINGENE
.
K
JØR
FEILSØKINGSVERKTØYET
FOR
MASKINVARE
.
Se "Løse kompatibilitetsproblemer for programvare
og maskinvare" på side 55.
K
JØR
D
ELL
D
IAGNOSTICS
.
Se "Dell Diagnostics" på side 52.
J
USTERE
LYDVOLUMET
I
W
INDOWS
.
Klikk på høyttalerikonet i det nederste høyre hjørnet av skjermen.
Kontroller at lyden er skrudd opp ved å dra skyvebryteren oppover.
Fjern eventuelt alle avkrysningene i feltene for å sørge for at ikke lyden er dempet.
K
ONTROLLER
HØYTTALERNE
OG
SUBWOOFEREN
.
Se "Lyd- og høyttalerproblemer" på side 46.
Sample
This manual is suitable for devices