Dell Dimension E520 user manual download (Page 33 of 164)

Pages:164
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 164
Løse problemer
33
Løse problemer
Feilsøkingstips
Disse tipsene kan hjelpe deg å feilsøke eventuelle problemer med maskinen:
Hvis du tok ut eller satte inn en komponent før problemet oppstod, kontrollerer du at komponenten
er riktig installert.
Hvis en ekstern enhet ikke fungerer, kontrollerer du at enheten er riktig tilkoblet.
Hvis du får en feilmelding, skriver du ned den nøyaktige teksten i meldingen. Meldingen kan
hjelpe det tekniske kundestøttepersonalet å løse problemet.
Hvis det oppstår en feilmelding i et program, se programmets dokumentasjon.
Batteriproblemer
ADVARSEL!
Nye batterier kan eksplodere hvis du ikke installerer dem på riktig måte. Bytt batteriet bare
med samme eller en tilsvarende type som er anbefalt av produsenten. Kvitt deg med brukte batterier i
samsvar med produsentens veiledning.
ADVARSEL!
Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, følger du sikkerhetsinstruksjonene i
Veiledning for produktinformasjon
.
B
YTT
BATTERIET
.
Hvis du må stadig må stille inn dato og klokkeslett etter at du har slått av maskinen,
bør du bytte batteriet (se "Skifte batteriet" på side 107). Hvis batteriet fremdeles ikke fungerer som det
skal, kontakter du Dell (se "Kontakte Dell" på side 127).
Sample
This manual is suitable for devices